Tjänster

Psykologisk behandling och samtal

Vi kan erbjuda evidensbaserad psykologisk samtalsbehandling, både KBT (kognitiv beteendeterapi) och PDT (psykodynamisk terapi). Vid KBT tränar man på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Vid PDT ligger fokus på självinsikt och relationer till andra.

Vid behov av stöd, rådgivning eller vägledning kan du boka en tid för ett psykologsamtal.

Möjlighet till video- eller telefonsamtal finns.

Bedömning och second opinion

Vid bedömning kartlägger man aktuella symtom och de problem som du upplever. Då kan man komma fram till en diagnos och behandlingsplan.

Har du genomgått en bedömning/utredning sedan tidigare som du har funderingar kring? Då kan vi erbjuda en så kallad second opinion, dvs. genomgång av tidigare bedömning/utredning samt eventuell komplettering och utlåtande.

Neuropsykiatriska utredningar

Vi utreder vuxna med frågeställning ADHD/ADD, Autismspektrumtillstånd samt bedömer kognitiv profil. Utredningar skräddarsys utifrån aktuell frågeställning och omfattar intervjuer, sedvanlig psykologtestning samt vid behov läkarbedömning. Drogfrihet är ett krav vid all utredning.

Misstänker du att du har ADHD/ADD? Många olika psykiatriska tillstånd kan bidra till symtom som liknar ADHD/ADD. Därför är det viktigt med en helhetsbedömning. En utredning behöver inte alltid leda till en diagnos, men den kan förklara de svårigheterna man upplever i vardagen.

Handledning och coachning 

Vill du som ledare eller chef utvecklas i din yrkesroll och som individ? Behöver du ett bollplank utanför ditt arbetssammanhang, handledning vid specifika situationer eller psykologstöd för att hitta balans och orka med?

Står du som privatperson inför nya utmaningar och val, kanske söker du jobb eller planerar att springa marathon? Behöver du stöttning, coachning eller kartläggning av dina styrkor och utvecklingsområden?

Handledning kan bestå av ett eller flera tillfällen utifrån dina behov. Vid coachning utgår vi från nuet och arbetar framåt mot definierade mål med fokus på dina möjligheter och förmågor. 

Handledning och coachning kan med fördel kombineras med kartläggning av din personlighet med hjälp av väletablerade och beprövade psykometriska test. 

Personalstöd för företag och organisationer

Önskar du som arbetsgivare erbjuda lättillgängligt psykologstöd till dina anställda? Tjänsten omfattar stöttande och lösningsfokuserade samtal till den enskilde i syfte att minska risken för en negativ arbetspåverkan. 

Konsultation 

Konsultation och konsultuppdrag utifrån förfrågan.