CU Psykiatri och Psykologtjänst AB

Vi är en privat psykiatri- och psykologverksamhet i Piteå som erbjuder tjänster till privatpersoner, företag och offentliga organisationer. Verksamheten bedrivs av Ulla-Mari Blomgren, legitimerad psykolog och Carl-Henrik Blomgren, legitimerad läkare samt specialist i psykiatri.

Hit kan du vända dig vid stress, oro, nedstämdhet, ångest, kriser och sorg samt vid utmattningstillstånd, både för bedömning och behandling. Behandlingen hos oss kan bestå av enstaka stödjande samtal till en mer långgående, strukturerad psykoterapi. I vissa fall kan samtalsbehandlingen behöva kompletteras med läkemedel.

Vi arbetar brett, från olika allmänpsykiatriska tillstånd till mer omfattande neuropsykiatriska utredningar som vid ADHD/ADD och Autismspektrumtillstånd.  Vi kan även ta konsultuppdrag samt bistå med rådgivning, handledning, coachning och personalstöd. Allt arbete sker tvärprofessionellt, evidensbaserat och utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Vi har tystnadsplikt och dina uppgifter skyddas av sekretess inom ramen för patientsäkerhetslagen.

Vår verksamhet är privat vilket innebär att frikort eller regiontaxa inte gäller.

Vi har endast planerad mottagning. Vid akuta psykiatriska tillstånd hänvisar vi till jouren/rådgivningen vid psykiatrin inom Regionen